Co to jest podejście procesowe?

Wiele słyszysz o tym jak ważne jest podejście procesowe w systemie zarządzania,którego podstawą jest Norma ISO 9001 lub pokrewna. To nie są puste słowa. Procesy w firmie są jak układ nerwowy i krwionośny w organizmie. Oplatają firmę i sprawiają, że…

ISO chce wiedzieć co myślisz o ISO 14001

Jednym z najpowszechniej stosowanych standardów zarządzania środowiskowego, norma ISO 14001 jest aktualnie w trakcie przeglądu. Po opracowaniu szkicu normy na podstawie opinii zbieranych w czasie funkcjonowania systemów zarządzania opartych o tę normę, ISO jak zwykle pyta o opinię środowisko użytkowników.…

Nowelizacja ISO 22000

Już niedługo nowelizacja ISO 22000. Organizacja ISO zaczyna zbierać opinię praktyków i użytkowników tej normy, gdyż w najbliższym czasie nastąpi przegląd normy. Takim przeglądom poddawane są cyklicznie wszystkie normy ISO, które mówią o systemach zarządzania. Użytkownicy normy  mają wtedy najlepszą…

Normy ISO w kosmosie

Nieaktywne satelity, odrzucone moduły rakiet , nakrętki, śruby – przestrzeń jest pełna śmieci, orbitujących wokół Ziemi. W sumie jest około 34000 obiektów o wielkości powyżej 10 cm, które choćby raz zaobserwowano za pomocą radarów lub teleskopów. Przedmioty na orbicie może…

Nowe wydanie ISO 27001 już dostępne

Znowelizowana wersja popularnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji norma ISO / IEC 27001 jest już dostępna . Nowa wersja normy ISO/IEC 27001 pomaga firmom zabezpieczyć swoje zasoby informacyjne – ważne w dzisiejszym świecie, w których liczba i złożoność cyber ataków wzrasta…