Co to jest podejście procesowe?

Wiele słyszysz o tym jak ważne jest podejście procesowe w systemie zarządzania,którego podstawą jest Norma ISO 9001 lub pokrewna. To nie są puste słowa. Procesy w firmie są jak układ nerwowy i krwionośny w organizmie. Oplatają firmę i sprawiają, że…

ISO chce wiedzieć co myślisz o ISO 14001

Jednym z najpowszechniej stosowanych standardów zarządzania środowiskowego, norma ISO 14001 jest aktualnie w trakcie przeglądu. Po opracowaniu szkicu normy na podstawie opinii zbieranych w czasie funkcjonowania systemów zarządzania opartych o tę normę, ISO jak zwykle pyta o opinię środowisko użytkowników.…

Nowelizacja ISO 22000

Już niedługo nowelizacja ISO 22000. Organizacja ISO zaczyna zbierać opinię praktyków i użytkowników tej normy, gdyż w najbliższym czasie nastąpi przegląd normy. Takim przeglądom poddawane są cyklicznie wszystkie normy ISO, które mówią o systemach zarządzania. Użytkownicy normy  mają wtedy najlepszą…

Normy ISO w kosmosie

Nieaktywne satelity, odrzucone moduły rakiet , nakrętki, śruby – przestrzeń jest pełna śmieci, orbitujących wokół Ziemi. W sumie jest około 34000 obiektów o wielkości powyżej 10 cm, które choćby raz zaobserwowano za pomocą radarów lub teleskopów. Przedmioty na orbicie może…